Kegge  Family Tree


Note: For privacy reasons, Date of Birth for persons believed to still be living is not shown unless agreed to by the data provider.

Attention:
If you are uncomfortable with any personal information published on these pages, please let me know  [click here]
===================

Benjamin Kegge DOB

Kegge+Fernet - Benjamin Kegge  ovl Tholen 16-nov-1838De geboortedatum 4 december 1774 te Willemsstad is in de genealogische databank van BHIC juist ingevoerd. Bij de doopakte staat:
'Behoort te Tholen, zijnde de ouders slegts voor een tijd in de Meestoof ' . Een Meestoof is een plek waar meewortels verwerkt werden voor de rode kleurstof.
Hier leest u meer over de meekrabnijverheid.
Geboorte- c.q. doopvermeldingen in overlijdensakten zijn niet altijd betrouwbaar. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, werden er voor 1811 bijna alleen maar dopen geregistreerd, geen geboorten. Ook bij de NH kerk. Ik zou het waarheidsgehalte van de datum van de doopakte in Willemsstad hoger aanslaan dan de vermelding van de doopdatum in Tholen.
 Annemarie van Geloven medewerker studiezaal, BHIC

Wij hebben de originele overlijdensakte correct overgenomen. In deze akte staat dus als geboortedatum 6 december 1771  ingeschreven. Wij hebben geen gegevens over de plaats Willemstad, daar  dit buiten de provincie Zeeland ligt.
Mevr. J. van der Weele  Zeeuwen Gezocht - Zeeuws Archief
 

< back to Benjamin+Fernet

Benjamin Kegge’s Death Certificate