Kegge  Family Tree


Note: For privacy reasons, Date of Birth for persons believed to still be living is not shown unless agreed to by the data provider.

Attention:
If you are uncomfortable with any personal information published on these pages, please let me know  [click here]
===================

Looking For ....

We found other Kegge data that we cannot connect to the family tree, please help us out by sending additional information to ...  willem@kegge.net

Corstiaen Jacobsen Kegge born in 1600 in St. Maartensdijk

Kegge+Sakko Maria Sakko 1859 140px

Who were this couple?

From the Kousemaker collection

Marijnis W. Kegge  born <1566? Who were the parents of Marijnis?
 
Op 29 juli 1566 wordt deze Marijnis Kegge als getuige genoemd in een akte te St Maartensdijk.
 
Marijnis Marijnisse Vermuye bekent schuldich te sijne Bartel Marijnisse Vermuye sijnen broeder ter cause ende over
den coop van 2 peerden die Bartel voer hem tot Alleblasserdam inden maerct heeft gecoicht de somme van IV £ X gr verstelt
deze voerseijde 2 peerden in sijn broeders handen totter volder betaling het goed ende oeck die peerden nyet te vervremden,
present Heynrick Boogaert ende Marijnis W. Kegge.

This information provided by
Guus Bayards & Paulien Kegge

Who were the parents of Jacob?
Jacob(us) Pieterse Kegge,  gehuwd met Janneken Sterrens
Janneken huwde later op10/9/1679 te Bergen op Zoom met Pieter Paulus (soldaat) uit Aardenburg
Jacob Kegge wordt tussen 1665 en 1671 een aantal keren als getuige genoemd in
verschillende notariŽle akten te St. Maartensdijk.

This information provided by Guus Bayards & Paulien Kegge